דלת אוטומטית קורסת למילוט

דלתות הזזה קורסות מותקנות במקומות שפתחן משמש גם כפתח מילוט בשעת חירום ומאפשר ליותר אנשים לעבור בעת ובעונה אחת.

דלתות מילוט הן דלתות בהזמנה אישית כאשר המנגנון והמוצרים הנלווים מגיעים כחבילה ובהתאמה אישית לכול דלת מוזמנת וזמן הזמנה הוא ארוך מהרגיל ותלוי מידות.

במקרה של סכנה הדלת קורסת מהמנגנון ומאפשרת דחיפה מכנית ופתיחה של כל הכנפיים. הפתח יהפוך לרחב יותר ויאפשר בריחה המונית של אנשים מהמבנה.

ביומיום, דלתות אלו עובדות כדלתות הזזה אוטומטיות רגילות לכל דבר.

דלתות “‘קורסות ” נועדו לתת מענה בפתחים בהם יש צורך בפתיחה צירית ידנית, בנוסף לפתיחה האוטומטית בגרירה של האגפים. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שדלת נגררת ללא פתיחת בהלה צירית אינה מוכרת כפתח מילוט בגופים האמונים על בטיחות אנוש (משטרה, כיבוי אש, וכד’). התקנת עזרים נוספים כגון: חיבור למערכת התראת אש, סוללת גיבוי לפתיחה אוטומטית בהעדר מתח רשתי, כבלים אלסטיים וכד’, לא בהכרח תאושר כחלופה לפתיחת מילוט.

התקנת מנגנון בצד הפנימי של החנות מאפשר פתיחה הדלתות בשעת חירום רק כאשר הדלתות במצב סגור.

על מנת לקבל פתיחה בכל מצב נתון גם כאשר כנפי הדלת בתנועה, המנגנון יותקן מחוץ לחנות התקנה זו מחייבת קירוי למנגנון.

לקבלת 4 כנפיים “קורסות” (2 הזזה+2 קבועות)-המנגנון יותקן מצד פנים החנות

המכלול האופטימאלי לדלת הזזה קורסת הינו כזה הכולל בנוסף לאגפים הנגררים גם זוג אגפים “קבועים” הנפתחים צירית בחרום. במבנה זה תתאפשר פתיחת הבהלה בכל מצבי הדלת.

אפשרויות להזמנת הדלתות :

-כנף אחת     – שתי כנפיים  – ארבע כנפיים(2 הזזה+2 קבועות)